• 1
  • 2

logo black pomarańcz

Regulamin rozgrywek KARKONOSZE ERREA CUP 2014

FUTSAL

KARPACZ  14-15 MARZEC 2015r.

 

 

§1
Organizator Rozgrywek

1. Organizatorem rozgrywek  jest  DFD SPOTRS Darłak Wojciech 41-219 Sosnowiec ul.Dworska 10, która to jednocześnie nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek oraz ich zgodność z niniejszym regulaminem. 
2. Ponadto organizator:
- opracowuje terminarz rozgrywek;
- weryfikuje wyniki spotkań;
- dokonuje obsady sędziowskiej na poszczególne mecze;
- prowadzi ewidencje oraz statystykę rozgrywek
- jest osobą decyzyjną w sprawach spornych

 

§2
Miejsce i Termin Rozgrywania Spotkań

1.Karpacz 14-15 marzec 2014
-Hala sportowa Karpacz ul.Gimnazjalna 7
-Hala sportowa Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 48a
-Hala sportowa Miłków ul.Szkolna 95
W zależności od liczby zgłoszonych drużyn, o lokalizacji  rozgrywek danej grupy zadecyduje losowanie.

2. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostępnym u organizatora rozgrywek. 3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza, a także godzin ustalonych spotkań w trakcie rozgrywek.

 

§3
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

1. W rozgrywkach KARKONOSZE DFD CUP 2015  mogą brać udział zespoły reprezentujące firmę, których uczestnictwo potwierdza osoba decyzyjna w firmie lub inna upoważniona.
2. W zawodach nie mogą uczestniczyć drużyny stworzone na potrzeby danego turnieju, w których będą występować wyłącznie osoby w nich nie zatrudnione.
3. Drużyna zgłoszona do rozgrywek może liczyć maksymalnie 12  zawodników.
4. Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest:
- wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego u organizatora rozgrywek;
- określenie wybranego pakietu pobytowego
- określenie treści faktury VAT ( reklama lub udział w turnieju)
- w przypadku reklamy podpisanie umowy reklamowej
- wpłata  na konto PKO o/DĄBROWA GÓRNICZA 09 1240 4908 1111 0000 5355 2839
5.Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
- dokładną nazwę drużyny
- listę zawodników uprawnionych do gry;
-  imię i nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego kierownika drużyny, odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno organizacyjnych w imieniu drużyny;
- oświadczenie informujące o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych ,co do uczestnictwa w rozgrywkach, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
6.Drużyna na prawo wycofania się z turnieju 28 dni przed rozpoczęciem zawodów nie ponosząc żadnych konsekwencji finansowych pod warunkiem pisemnego oświadczenia  informującego o zaistniałej sytuacji. Organizator w ciągu 7 dni roboczych zobowiązuje się do zwrotu opłaty na konto firmy.

 

§4
Zgłoszenie zawodników do gry

1. Uprawnieni do gry, są jedynie zawodnicy, którzy w momencie rozpoczęcia rozgrywek mają ukończone szesnaście lat.
2. Pisemne zgłoszenie (wyłącznie na Formularzu Zgłoszeniowym) zawodników powinno zawierać ich dane, tzn. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer na koszulce oraz własnoręczny podpis.
3. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię, data urodzenia oraz numer na koszulce figuruje na Formularzu Zgłoszeniowym, właściwym dla danej drużyny, u organizatora rozgrywek przed rozpoczęciem pierwszego meczu. 
4.Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać dowód tożsamości, w celu weryfikacji prze organizatora lub na okoliczność zgłoszenia zastrzeżeń drużyny przeciwnej. Brak takiego dokumentu spowoduje usuniecie zawodnika z turnieju. Sprawdzanie zawodnika może odbywać się tylko przed meczem.
5.Lista zawodników zostaje zamknięta w momencie rozpoczęcia przez drużynę pierwszego meczu w turnieju.
6. W turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy na co dzień występujący w Ekstraklasie, pierwszej, drugiej oraz trzeciej lidze piłki nożnej oraz ekstraklasie futsalu.

 

§5
Wybrane Przepisy i Zasady Gry

W rozgrywkach KARKONOSZE DFD CUP 2015 obowiązują wybrane przepisy gry w piłkę nożną obowiązujące w przepisach futsalu  z uwzględnieniem następujących zasad
1. Wszystkie mecze trwają  2x12 minut ze zmianą stron. Organizator zastrzega sobie zmianę czasu gry jeżeli będą ku temu specjalne okoliczności.
2. Spotkanie rozgrywają dwie drużyny, a każda z nich składa się z nie więcej niż pięciu zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Aby rozpocząć spotkanie drużyna musi posiadać w swoim składzie, co najmniej trzech zawodników. Jeżeli w wyniku wykluczeń zawodników w którymkolwiek zespole zostanie mniej niż trzech zawodników sędzia orzeka walkower dla drużyny przeciwnej.
3. Ilość zmian „w locie” dokonywanych podczas meczu jest nieograniczona, za wyjątkiem bramkarza, który może być zmieniony tylko w czasie przerwy w grze. Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko, jako zmiennik następnego gracza. Zmiany dokonywane są w miejscu wyznaczonym przez organizatora, dokonanie ich w innym miejscu spowoduje ukaranie zawodnika żółtą kartką.
4.Stosujemy grę ,bezpieczny wślizg,, interpretacje zależy wyłącznie od sędziego
5.Drużyna 4 krotnie przekraczająca przepisy w danej połowie (faule) zostaje ukarana rzutem karnym przedłużonym z  odległości 10 m .Każdy kolejny faul w danej połowie powoduje przedłużony rzut karny.
6.Jeżeli zawody będą rozegrane lub przejdą  w system pucharowy w przypadku remisu  konieczne będzie wyłonienie zwycięzcy. Po zakończeniu regulaminowego czasu gry nastąpi seria rzutów karnych z odległości 6 m, po 3 serie każdej z drużyn. Nierozstrzygnięcie  rezultatu spowoduje  kolejne serie strzelane  kolejni zawodnicy strzelają do pierwszej pomyłki w serii.
5.Podanie piłki do bramkarza może nastąpić tylko jeden raz na własnej połowie, następne zagranie z bramkarzem może nastąpić  po opuszczeniu przez piłkę połowy drużyny wyprowadzającej ją.

 

§6
System rozgrywek

1.Ostateczny system rozgrywek KARKONOSZE DFD CUP 2015  zostanie udostępniony  po ostatecznym  zamknięciu listy drużyn, nie później niż 7 dni przed turniejem.
2.Każda drużyna ma zagwarantowane dwa dni rozgrywek.
3.Organizator ma prawo do rozstawienia drużyn w przypadku występu dwóch  zespołów z tej samej firmy.
4. Nie zgłoszenie się drużyny w określonym czasie na boisku powoduje automatyczny walkower. Czas "pięciu minut" zostaje odliczany od wyznaczonej godziny rozegrania spotkania, określonej w terminarzu rozgrywek. Jednocześnie żadna z drużyn nie może przebywać na boisku, do czasu rozegrania kolejnego spotkania.
5. Przekroczenie przez drużynę liczby dwóch walkowerów w trakcie turnieju jest równoznaczne z usunięciem jej z rozgrywek, jednak gdy drużyna rozegrała więcej niż 50% spotkań dotychczasowe jej wyniki zostają zachowane.
6. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry w jego miejsce po upływie dwóch minut od wykluczenia partnera z drużyny, o ile wcześniej nie utraci bramki .Zawodnik wykluczony nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych
7. Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu straci gola  może uzupełnić skład, wymaga to jednak zgody sędziego. 
8. Punktacja: 
- zwycięstwo - 3 pkt.; 
- remis - 1 pkt.; 
- porażka - 0 pkt. 
9. O kolejności miejsc w końcowej tabeli ligi decydują kolejno: 
- większa liczba zdobytych punktów; 
- przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, a w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się, tzw. „małą tabelę” uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 
- korzystniejsza różnica bramek; 
- większa ilość zdobytych bramek; 
- dodatkowy mecz.
10. O tytule króla strzelców decyduje :
-większa ilość bramek
- jeżeli dwóch lub więcej zawodników ma taka sama ilość strzelonych bramek o końcowym sukcesie decyduje wyższe miejsce drużyny która reprezentuje
- jeżeli dwóch lub więcej zawodników z tej samej drużyny ma taka samą ilość strzelonych bramek –decyduje kto pierwszy wpisał się na listę strzelców.

 

§7
Postanowienia ogólne

1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach KARKONOSZE DFD CUP 2015  zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. 
2. Zawodnicy tej samej drużyny muszą posiadać różne numery na koszulkach. 
3. W przypadku braku koszulki przez zawodnika, kierownik drużyny powinien dysponować "koszulką zastępczą" oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora rozgrywek. 
4. Kolor ubioru bramkarza powinien znacznie się różnić od ubioru innych zawodników. 
5. Organizator zapewnia odpowiednie narzutki dla zawodników, które wykorzystywane są tylko w sytuacjach, gdy kolorystyka ubioru obydwu drużyn jest do siebie zbliżona. 
6. Za każde naruszenie pkt. 1-3 § 7 winny zawodnik zostanie usunięty z boiska w celu poprawy lub uzupełnienia swojego ubioru i nie może powrócić na boisko bez uprzedniego zgłoszenia się u sędziego, który dokona sprawdzenia ubioru i wyrazi zgodę na kontynuowanie gry. Zawodnik może wejść na boisko tylko i wyłącznie podczas przerwy w grze.

 

§8
Sankcje

1. Sankcje dotyczą zawodników ukaranych karami indywidualnymi w postaci upomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka).
2. Kara zakazu gry w jednym spotkaniu za przewinienie polegające na:
- otrzymaniu przez zawodnika czerwonej karki
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji, gdy nastąpią dodatkowe okoliczności (zawodnik po otrzymaniu kary wykluczeń (czerwona kartka), znajdując się poza boiskiem (po opuszczeniu ławki zawodników rezerwowych) w dalszym ciągu zachowuje się w sposób wybitnie nie sportowy) lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego paragrafu.
4. Ocena rodzaju przewinienia w meczu zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody.

 

§9
Opłaty

1.Opłaty za udział w turnieju  KARKONOSZE DFD CUP 2015 wynoszą odpowiednio: 
-załącznik

 

§10
Zakwaterowanie

1.Drużyny korzystające z noclegów oferowanych przez organizatora zobowiązują się przestrzegać regulaminu obiektu w którym są zameldowane.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe oraz zachowanie drużyn w obiektach.
3.Nocleg fakturowany jest przez DFD SPORTS ,natomiast zawodnicy meldowani są na własne nazwiska i tym samym reprezentują siebie oraz firmę pod szyldem której występują.

 

§11
Postanowienia końcowe

1.Regulamin podpisują wszyscy kierownicy drużyn uczestniczących w KARKONOSZE DFD CUP 2015 ,co stanowi że zostali zaznajomieni z w/w regulaminem i potwierdzają wolę jego przestrzegania.
2.Wszyscy zawodnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas turnieju.
3.Za wszelką działalność poza boiskiem(w szczególności w szatniach) odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyn
4.Zawodnicy biorą udział w turnieju na własna odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz wypadki, jakie mogą ponieść zawodnicy w trakcie turnieju.
5.Każdy zawodniku jest ubezpieczony POLISĄ NW wykupioną przez organizatora na czas turnieju.
6.Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.


 

 Uzupełnienie

 

1.W turnieju rywalizuje 13 drużyn.
2.Nastąpił podział na trzy grupy trzyzespołowe ,oraz jedną czterozespołową.
3.Z każdej grupy awansują dwie najlepsze drużyny i rozgrywki przechodzą w system pucharowy.

1A – 2D
1B – 2C
1C – 2A
1D – 2B

4.Trzy najlepsze drużyny z trzecich miejsc zagrają o Puchar Pocieszenia DFD CUP. Zwycięsce rywalizacji wyłoni mała tabelka.
5.Przegrani w meczach nr 10,11 będą klasyfikowani na miejscach siódmym oraz ósmym, natomiast wygrani z tych spotkań zakończa turniej na miejscach piątym i szóstym.
6.Czwarta drużyna grupy C zagra dwumecz z najsłabszą drużyną która zajęła trzecie miejsce w swojej grupie. Ze względu na nierówną liczbę drużyn w grupach, za najsłabszą drużynę uznajemy tą, która będzie miała najniższy wskaźnik zdobytych punktów i goli w stosunku do rozegranych spotkań.

Np. 4 pkt zdobyte w trzech meczach i jej bilans bramkowy wynosi 6-10 ,dzielimy przez trzy spotkania i uzyskujemy  1,33 pkt , 1,5 – 2,5 bramek.
Np. 3 pkt zdobyte w czterech meczach i jej bilans bramkowy wynosi 3-8 ,dzielimy na cztery spotkania i uzyskujemy 0,75 pkt ,0,75 – 2 bramek.

7.O zajęciu 11 miejsca będzie decydował dwumecz, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia zadecydują trzy serie rzutów karnych.

 

logo

Copyright © 2014 - DFD SPORTS - All Rights Reserved.

Copyright © Regulamin - piłka halowa. - DFD SPORTS 2014 - All Rights Reserved. fot. Piotr Krzaczkowski - www.sniezka.karpacz.pl
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd